Start: l/100km:
Via 1:   Bak (l):
Via 2:   Paliwo:
Via 3:   Wyjazd o:
Via 4: Czas/postój:
Via 5:   Postój co:
Via 6: -bez autostrad
Via 7: -omijaj płatne  
Via 8:  
Stop:  


           PLAN TRASY...


           PROFIL WYSOKOŚCI TRASY...
                                                           
Tankuj co:   Kraje:  
Ile / l:      
Pozostało:      
Dojazd o:   Czas jazdy:  
Trasa:   podróży:  
Przez kraje:
(drogi płatne)
 
Obliczam trasę...
JAK TO DZIAŁA?

Generalna uwaga: Nie ma znaczenia, czy liczby dziesiętne wprowadzimy z kropką, czy z przecinkiem. Jest to dowolne - jak komu wygodniej.

1. W polach "Start" i "Stop" podaj odpowiednio skąd wyjeżdżasz i dokąd zmierzasz. Punkty Start i Stop można podawać w formie opisowej (np. Kraków, Reymonta, Polska) lub w postaci położenia geograficznego w formacie Google Maps, czyli w formie dwóch liczb dziesiętnych z kropką oddzielonych przecinkiem (np. 49.227463,17.673569)

2. Można też podać do 8 punktów pośrednich na trasie w formacie, jak opisano w pkt.1. Punkty pośrednie można również ustawić przyciągając myszką obliczoną trasę do innej drogi. Po ustawieniu punktów pośrednich i obliczneniu trasy przy każdym punkcie pojawi się niebieska flaga. Kliknięcie w nią przybliży mapkę w miejscu, gdzie znajduje się wybrany punkt pośredni.

3. Po ręcznym wpisaniu punktów należy kliknąć w guzik "Oblicz trasę". Trasa pokaże się w postaci niebieskiej linii na mapie z oznaczonymi dwoma punktami początku i końca oraz markerami, gdzie wypada tankowanie.

4. Tankowanie obliczane jest na podstawie ustawionych wartości parametrów: "Pojemność zbiornika" i "Spalanie (l/100km). Ich zmiana wymaga przeliczenia trasy, czyli kliknięcia w guzik "Oblicz trasę".

5. Żółty marker tankowania można przeciągnąć myszką wzdłuż trasy. Np. po to, by ustawić tankowanie tuż przed granicą. W prawym dolnym panelu zostanie pokazana liczba tankowań na trasie oraz kraje, gdzie wypada tankowanie. W nawiasie podano liczbę tankowań w danym kraju. Obliczone wartości uwzględniają rezerwę na przejechanie jeszcze 60km.

6. Pod mapką z wyliczoną trasą pokazany jest orientacyjny profil wysokości trasy. Próbki wysokości pobierane są co kilkanaście kilometrów trasy. Klikając w punkty na ciemnozielonej, górnej obwódce wykresu możemy przybliżyć mapkę i uzyskać informacje, gdzie zlokalizowany jest dany punkt na wykresie wysokości.

7. Po obliczeniu trasy możmy również obliczyć "dodatkową trasę" klikając dwa razy myszką na mapce i w ten sposób wstawiając 2 czerwone markery ("1" i "2") będące początkiem i końcem dodatkowej trasy. Na pasku menu pokażą się obliczone parametry tej "dodatkowej trasy". Markery (i dodatkową trasę) można usunąć odpowiednim przyciskiem z menu

8. Po obliczeniu trasy mamy też możliwość przybliżenia dowolnego punktu mapy z uzyskaniem informacji, co jest w tym miejscu, poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na interesującym nas punkcie. Pokaże się niebieski marker oraz informacja o lokalizacji. Zamknięcie okienka z informacją powoduje wyśrodkowanie mapy na wyglądzie całej obliczonej trasy.

9. Kliknięcie w opisy manewrów (środkowy, prawy panel) powoduje przybliżenie mapy w miejscu manewru. W panelu manewrów podano w kolejności: czas od startu, odległosć od startu, opis położenia/manewru

10. Postoje podawane są jako planowana długość jednego postoju oraz czas, co jaki jest planowany postój. Obliczone postoje są uwidocznione w panelu opisu trasy (oznaczone ikonką samochodziku). Łączny czas postojów uwzględniony jest w ogólnym czasie podróży (w dolnym panelu). Ogólny czas podróży zawiera również czas przeznaczony na tankowanie - jest to 10 minut na każdy postój na stacji benzynowej. "Czas jazdy" jest obliczonym czasem przejazdu bez uwzględniania postojów.

11. Stacje benzynowe w Chorwacji i Słowenii (INA, Petrol, Tifon) można włączyć przycikiem w menu z szarym znaczkiem dystrybutora. Pokażą się jednak dopiero przy 9-krotnym powiększeniu mapy (suwak skali o 1 pozycję poniżej połowy). Kolor przycisku zmieni się na czerwony, jeśli włączono pokazywanie stacji benzynowych, ale skala mapy jest zbyt mała, lub niebieski, jeśli skala mapy wynosi co najmniej 9, a więc markery są widoczne. Jeśli przycisk jest koloru czerwonego, wtedy wystarczy odpowiednio zmienić skalę mapy (powiększyć) a markery automatycznie pojawią się na mapie. Podobnie, gdy przycisk jest niebieski i markery stacji paliw są pokazane na mapie - zmiana skali (zmniejszenie) sprwi, że markery znikną, a przycisk stanie się czerwony. Wyłączenie pokazywania stacji paliw wykonuje się poprzez ponowne wciśnięcie przycisku (niezależnie, czy jest on w kolorze czerwonym, czy niebieskim) - wtedy markery nie bedą się pokazywać niezależnie od skali mapy, a przycisk stanie się szary.

12. Rejestracja (poprzez przycisk w menu) polega na podaniu swojego nicka i daty wyjazdu do Chorwacji. Nick musi być unikalny, czyli nie może już znajdować się w bazie zarejestrowanych użytkowników, musi być dłuższy niż 2 znaki oraz nie może zawierać spacji (odstępów). Datę podajemy w postaci DD-MM-RRRR np: 02-08-2013. Po zarejestrowaniu aplikację można uruchomić podając swój nick na końcu adresu WWW - np:
                                                      http://iggy.mypage.pl/index.php?nick=Janek
Nie jest wymagane żadne hasło, ani inne informacje dotyczące Twojej prywatności. Dzięki rejestracji będziesz mógł zapisać swoją trasę (w bazie identyfikowana jest właśnie Twoim nickiem) oraz zostanie wyświetlona - na pasku menu - informacja, ile dni zostało do dnia Twojego wyjazdu do Chorwacji :-) Gdy liczba dni do wyjazdu DDW spadnie do zera rejestracja jest kasowana automatycznie wraz z zapisaną trasą. Konieczna jest wtedy ponowna rejestracja z nową datą wyjazdu.

13. Obliczone wartości takie jak: ilość tankowanego paliwa, czy opłaty drogowe: winietki w Czechach, Słowacji, Słowenii, Austrii, Czarnogórze, Bośni (gdy Google Maps zacznie obsługiwać Bośnię) oraz bramki w Chorwacji (i na razie tylko w Chorwacji) przenoszone są automatycznie do Kalkulatora Kosztów uruchamianego z paska menu odpowiednim przyciskiem. Opłaty drogowe są w wersji rozowjowej i eksperymentalnej, toteż należy zweryfikować poprawność transferu danych. Ponadto koszty winietek liczone są, jak dla jednokrotnego przejazdu, a więc wybierane są winietki najkrótsze i najtańsze. Można te przeniesione wartości zmienić ręcznie w Kalkulatorze.

14. Na pasku menu są przyciski umożliwiające wykonanie dodatkowych operacji. Po najechaniu myszką na przycisk
pokaże się opis operacji, jaką można wykonać:
       * zapisanie trasy (tylko zarejestowani użytkownicy)
       * rejestracja (czyli podanie swojego nicka i daty wyjazdu do Chorwacji)
       * odwrócenie trasy (odracana jest także kolejność punktów pośrednich)
       * ponowne wczytanie mapy z parametrami domyślnymi
       * usunięcie wszystkich punktów pośrednich
       * wyświetlenie / ukrycie lokalizacji stacji benzynowych w Chorwacji (INA, Petrol, Tifon)
       * skasowanie markerów dodatkowej trasy (patrz pkt.7)
       * wyświetlenie całej obliczonej trasy
       * eksperymentalna opcja - tylko dla chorwackich autoststrad - wykrywania bramek mijanych na trasie, gdzie
          pobieramy bilet, płacimy lub zmieniamy autostradę. Opcja działa jak: pokaż / ukryj bramki
       * włączenie/wyłączenie dużej mapy i ukrycie/pokazanie pozostałych paneli
       * włączenie/wyłączenie graficznej prognozy pogody z temperaturą wody w miejscach oznaczonych błękitnymi.
          markerami. Po kliknięciu w marker pokaże się okienko ze szczegółami. Okienko zamykamy szarym
          przyciskiem na górze w prawym górnym rogu okienka.
       * włączenie szczegółowego kalkulatora kosztów. Szczegółowy opis kalkulatora po kliknięciu w herb Chorwacji
          w kalkulatorze.
       * wyświetlenie tego opisu